0 votes

1 Answer

0 votes

Lütfen kart SN'nizi ve kredi giriş bilgilerinizle ilgili bazı bilgileri yazın

  •  yaklaşık satın alma tarihi
  • tarih ve yeniden doldurma sayısı
  • birkaç telefon modeliGiriş ile açılan bazı telefon modelleri
  • IP adresiniz, vb.

____________

Please post your card SN and some information about your credit login 

  • approximate date of purchase,
  • date and count of refill
  •  few phone models that were unlocked with the login
  •  your IP, etc.
by (102k points)
...