0 votes
Dobrý den, má Pandora podporu pro tento tablet?
in General questions by (150 points)

1 Answer

0 votes
Hello. Supported.
by (200k points)
Device USB\VID_1782&PID_4D00\5&1d65b4dc&0&5 was configured.
Waiting for device... OK
Device found at COM17
Port: USB\VID_1782&PID_4D00\6&1B04311A&0&4
Connecting to device... OK
Selected processor: Tiger_T610_64
Load files... OK
Connect preloader 1... error(22)

Selected model: Spreadtrum Spreadtrum
Operation: Read Flash Info
Software version: 4.4
Čekání na zařízení... OK
Zařízení nalezeno na COM17
Port: USB\VID_1782&PID_4D00\6&1B04311A&0&4
Připojování k zařízení... OK
Vybraný procesor: Tiger_T610_64
Načíst soubory... OK
Připojit preloader 1... chyba(22)

Vybraný model: Spreadtrum Spreadtrum
Provoz: Přečtěte si informace o Flash
Verze softwaru: 4.4
Seems like testpoint required for this model.
Choose X675 and work.
...